Hasar Belgeleri

Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hasarlarında:
• Mevcutsa itfaiye raporu aslı
• Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Mevcutsa savcılık iddianamesi veya savcılık takipsizlik kararı aslı
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıt kayıtları vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısı
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
• Ödemenin yapılabilmesi için Sigortalıya ait banka hesap bilgileri 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Dahili su hasarlarında:
• Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısı
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemlerince Sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Sel/Seylap hasarlarında:
• Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısı
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Fırtına hasarlarında:
• Meteoroloji raporu
• Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları; yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için alım faturaları, demirbaş envanter kayıtları vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısıTapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyet ve Terör hasarlarında:
• Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısı
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Kara Taşıtları Çarpması hasarlarında:
• Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısı
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal işyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
• Çarpan aracın zorunlu mali sorumluluk (Trafik) ve varsa İhtiyari mali sorumluluk poliçe kopyaları aracın ruhsat fotokopisi ile sürücü belgesi

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Deprem hasarlarında:
• DASK poliçesi (Doğal Afet Sigorta poliçesi) (Bir hasar durumunda da Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal sigorta şirketine verilmesi önemlidir)
• Resmi makamlar ve/veya üniversitelerin yer bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve şirketle temas halinde olunması gereklidir)
• Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor
• Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıt defterleri vb.)
• Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
• Zararı belirten talep yazısı
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal işyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Hırsızlık hasarlarında:
• Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
• Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
• Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
• Poliçe prim makbuzu
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

Cam kırılması hasarlarında:
• Hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Onarım faturası
• Poliçe prim makbuzu
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

NAKLİYAT BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

Tam Ziya Klozu ile teminat verilen emtia hasarlarında:
• Taşınan emtiaya ilişkin fatura
• Taşıma belgesi
• Emtianın tam zıya hasara uğradığını tevsik eden resmi makamlarca düzenlenen tutanak/zabıt
• Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi ve sürücü belgesi
• Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerve zabtı
• Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
• Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

Not:

Sevkiyat güzergâhının yurt içi/yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Dar teminat verilen emtia hasarlarında:
• Taşınan emtiaya ilişkin fatura
• Taşıma belgesi
• Resmi makamlarca düzenlenen kaza zaptı/tutanak
• Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi
• Karayolu taşımalarında mevcut ise nakliye sözleşmesi
• Hasarlı emtianın onarımına ilişkin fatura teklif vb.
• Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerve zabtı
• Malı teslim alan ve eden yetkililerce düzenlenen tutanak
• Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
• Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

Not:

Sevkiyat güzergâhının yurt içi/ yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Geniş teminat verilen emtia hasarlarında:
• Taşınan emtiaya ilişkin fatura
• Taşıma belgesi
• Resmi makamlarca düzenlenen kaza zaptı/tutanak
• Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi
• Mevcut ise nakliye sözleşmesi
• Malı teslim alan ve eden yetkililerce düzenlenen tutanak
• Hasarlı emtianın onarımına ilişkin fatura, teklif vb.
• Navlun faturası
• Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerv zabtı
• Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
• Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

Not:

Sevkiyat güzergâhının yurt içi/ yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI HASAR EVRAKLARI

Elektronik cihaz hasarlarında:
• Olayı anlatan beyan
• Teknik servis raporu
• Poliçe prim makbuzu
• Hırsızlık ise resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları. Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000.-TL yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
• Sigortalı cihaza ait muhasebe kaydı (fatura, envanter kaydı vb.)

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Makine kırılması /Geniş kasko makine kırılması hasarlarında:
• Olayı anlatan beyan
• Teknik servis raporu
• Poliçe prim makbuzu
• Hırsızlık ise resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları. Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000.-TL yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir. Sigortalı cihaza ait muhasebe kaydı (fatura, envanter kaydı vb.)
• Sigortalı kıymet iş makinesi ise ruhsat ve operatör belgesi

NOT:

Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

İnşaat / Montaj hasarlarında:
• Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
• Fırtına hasarı ise meteoroloji raporu
• Keşif özeti
• Hasar keşfi
• Poliçe prim makbuzu
• Hırsızlık ise resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları. Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
• Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri 5.000.-TL yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

İşveren Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:
• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
• İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
• İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
• Ayrıca sigorta şirketinin savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
• S.G.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:
• Kaza zaptı,
• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.